Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2012

dziadek
Warcraft III: The Frozen Throne!

September 12 2012

dziadek
Not entirely true :P

August 14 2012

dziadek
9533 278e
Reposted fromdul88 dul88 viaalanduakare alanduakare

June 05 2012

dziadek
2700 a5b0

June 01 2012

dziadek

because the only people for me are the mad ones, the ones who are mad to live, mad to talk, mad to be saved, desirous of everything at the same time, the ones who never yawn or say a commonplace thing, but burn, burn, burn like fabulous yellow roman candles exploding like spiders across the stars and in the middle you see the blue centerlight pop and everybody goes "Awww!"

 

Jack Kerouac “On the Road”

May 06 2012

dziadek
3609 1c5f
Usługi geodezyjne

April 20 2012

dziadek
6399 3e6a
Reposted frommap map viamakros makros
dziadek
5612 07f0 500
Reposted fromporanaprzygode poranaprzygode viacuda cuda
dziadek
Reposted fromfrell frell viadeepfrozenpizzapie deepfrozenpizzapie

April 15 2012

dziadek
Man throws bicycle at thieves
Reposted fromTins Tins viabountyhunter bountyhunter

February 29 2012

dziadek
2947 e951
zbrodniarz
Reposted fromczinok czinok viakaczo kaczo

February 10 2012

dziadek
8182 08ee
Reposted fromnaich naich viasoadysta soadysta

January 19 2012

dziadek
smak styropianu
Reposted frommajkey majkey viaoll oll

January 16 2012

dziadek
Nieprawda, to nie to samo. Powiem tylko: "dni ustawowo wolne od pracy", figure out the rest :D

January 14 2012

dziadek
dziadek

January 11 2012

dziadek
dziadek
Po pierwsze, zgadzam się z oceną tekstu, którą wykonała przedmówczyni, ale z kolei chciałbym się odnieść do jej tekstu:

Otóż błędem jest stawianie statusów istnienia i nieistnienia takiego czy innego boga (mała litera jest tutaj zamierzona, nie piszę tylko o chrześcijańskim Bogu). Wystarczy, że przeanalizujesz swój stosunek do bogów antycznych, lub chociażby do bogós hinduistycznych. Nie można stawiać tych dwóch statusów na równi pomimo braku dowodów na to, że którykolwiek odzwierciedla stan faktyczny. Dlaczego? Ponieważ nie ma *żadnego* dobrego dowodu na istnienie boga/ów. Przez dobry dowód mam na myśli specyficznie rzecz, która z wysoką dozą prawdopodobieństwa wskazuje na istnienie boga (porzucam już formę mnogą). 

Wszystkie "dowody" są oparte na książce napisanej w epoce żelaza (sic!) przez ludzi (sic! Twierdzenie, że została napisana bezpośrednio przez Boga jest dość głupie, nawet sam Kościół twierdzi, że została napisana przez ludzi *zainspirowanych* przez Boga) lub na mętnych doświadczeniach osobistych, które dzielą się na doświadczenia religijne (których mechanizm, dzięki neurologii, zaczęliśmy już poznawać) i błędną interpretację przypadku. To ostatnie zachodzi wtedy, gdy człowiekowi przydarzy się coś niezwykle szczęśliwego i przypisuje on to wydarzenie woli boskiej. Raz, że *wszystko* co się dzieje jest niesłychanie mało prawdopodobne. Dwa, przy wystarczająco wielkiej liczbie ludzi komuś będą przydarzały się "cuda" (patrz prawo wielkich liczb). Trzy (tutaj argument już innej maści), twierdzenie, że wolą boską było to, że ktoś w Polsce "cudem" uniknął np. wypadku samochodowego, podczas gdy na świecie miliony ludzi (w tym dzieci) przymierają głodem jest *ohydne*, *chore* i jest oznaką egocentryzmu pierwszej próby.

Brak dobrego dowodu na istnienie boga jest sam w sobie dobrym dowodem na boga nieistnienie, przy czym używam tu słowa "dowód" w takim znaczeniu jak ang. "evidence", nie "proof".

A teraz odniosę się do fragmentu: "A może sama wiara już im daje wystarczająco dużo sił?". Moim zdaniem pragmatyczne podejście do wiary jest szczytem cynizmu. Wierzy się w coś jeśli ma się podstawy do twierdzenia, że to prawda. W przeciwnym wypadku się nie wierzy. W obliczu braku dobrego dowodu na 'A' i 'nie A' należy zawiesić osąd. Wierzenie w coś dlatego, że jest użyteczne, uwłacza moim zdaniem ludzkiej godności i ludzkiemu rozumowi. Tak religię historycznie traktowali władcy, jako środek do panowania nad ludźmi. Na pewno chcesz tak właśnie traktować wiarę? Ponadto, taki stosunek do religii został już zauważony przez filozofów, część z nich twierdzi, że dziś ludzie w większości nie wierzą w boga, tylko wierzą w wiarę w boga. Jest to jakby wiara drugiego rzędu, wiara w użyteczność wiary. Cynizm w czystej postaci.

Trzecią rzeczą którą chciałem skomentować jest Dekalog, uważany przez wielu (przez Ciebie również) za dość uniwersalną wykładnię moralności. Niestety jest to błąd. Dekalog nie zawiera ani strzępka treści przeciw chociażby niewolnictwu, handlowania ludźmi, nawet stosowania przemocy (dopóki się nikogo nie ma ona skutku śmiertelnego). Ponadto Dekalog jest opatrzony mnóstwem wyjątków. Dlaczego tak jest? Bo powstał w czasach i kulturze w których pewne rzeczy były OK, ale dziś już nie są. Nie możemy kierować się dzisiaj prawem moralnym spisanym 2000 lat temu! Poprawnym sposobem na rozwijanie swojej moralności (pod kątem rozumowym, nie mówię tu o np. wolontariatach itp., które zwiększają wrażliwość) jest śledzenie współczesnej filozofii moralnej. Tak, wymaga to wysiłku, wymaga to *nauki*, nie jest to łatwe. Ale kierowanie swoim życiem przy pomocy 10 zdań, które rzekomo spadły z nieba wyryte na kamiennych tablicach... come on! To jest mitologia.

I tym akcentem zakończę mój przydługi wywód.

Pozdrawiam,

Dziadek

December 25 2011

dziadek
8231 9b3a
everyyyyooooooone!
Reposted fromczinok czinok viatinex tinex

December 11 2011

dziadek
8107 8684 500
Reposted fromvs vs viatfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl